სავარჯიშოები

სავარჯიშოები მომზადებულია საოფისე პროგრამა Microsoft  Word - ის გამოყენებით.წერილი მასწავლებელს

0 коммент.:

Отправить комментарий

jQuery(document).ready(function($){